Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności (RODO)

Z poniższego dokumentu, dowiedzą się Państwo:

 1. Kto zarządza Waszymi danymi osobowymi.
 2. W jakim zakresie przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 3. Sposobie skontaktowania się z administratorem Państwa danych osobowych.
 4. Swoich prawach w stosunku do podanych nam danych osobowych.
 5. Kto może zostać odbiorcą Państwa danych osobowych, w wyniku zawarcia z Zuzik.pl umowy zdalnej.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: wymarzonypies@gmail.com.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być:
  • podmioty świadczące usługi księgowe,
  •  podmiotowi obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu oraz przez czas niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (przedawnienie roszczeń). Uczestnik ma prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Klient ma prawo do żądania od administratora uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi Sprzedawcy zawarcie kontaktu lub realizację Umowy Sprzedaży.